Hermed fangstrapport for
2014 til nærmere granskning i de mørke vinteraftener.

Fangstresultatet er det bedste indenfor de sidste 17 år (210 stk. havørreder, mod
gennemsnitlig 91 stk. pr. år). Dog må det tages i betragtning, at der ialt er 60
flere fiskere end før 2009. Så vidt jeg kunne se gennem ruden i skovhytten, mangler der 4-6 fangster, idet jeg
ikke kunne åbne låsen med min nøgle.Håber ikke det året største havørred, der er noteret derindesmiley.

Se arket “Totaler 1998-2014” til
understøttelse af hukommelsen for diverse fangstår.

Se de største fangster gennem 17 år i ”KONSOLIDERING 1998-2014” og leg eventuelt videre med arket.

Siderne med undermålere vil blive
overdraget Uffe Westerberg til nærmere bearbejdning. Måske kan han, som journalist, få nogen brugbar statistik ud af dem. Måske skal der udfærdiges et mere
specifikt og let udfyldt skema til disse
registreringer.smiley

Knæk og bræk

Erik
Røge